5. Агенттіктің өкілеттіктері

5.1 Агенттік заңнамада белгіленген тәртіппен мынадай функцияларды жүзеге асырады:

- Орталықты ұстау үшін сметаны (шығындардың жоспарын) бекітеді;

- Орталыққа берілген мүліктің тиімді пайдаланылуы мен сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

- Орталықтың Жарғысын бекітеді, Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізеді;

- Орталық басшысының құқықтарын, міндеттерін, жауапкершілігін және оны қызметінен босату негіздемесін анықтайды;

- жылдық қаржылық есепті бекітеді;

- Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге функцияларды жүзеге асырады.

.
Яндекс.Метрика